ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈ

ICT Caravan 2011


ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာလုပ္ငန္းရွင္အသင္း၊(မြန္ျပည္နယ္)ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ပညာေရးဌာနတို႔ပူးေပါင္းေသာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းႏွင့္အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ အင္တာနက္ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာပညာရပ္ဆိုင္ရာ နည္းပညာ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးေသာလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
( 2011 ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ စက္တင္ဘာလအထိ ICT Caravan 2011 မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံုမ်ားၾကည့္ရန္ ႏွိပ့္ပါ click for more photos )

https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf

Advertisements
%d bloggers like this: