ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈ


ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားက အစုိးရသို႔ ေပးေဆာင္ရေသာ ၀င္ေငြခြန္ကို လာမည့္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္မွစတင္၍ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳလုိက္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕က တရား၀င္ေၾကညာသည္။

“ဟုတ္ပါတယ္။ Cabinet အစည္းအေ၀းမွာ ဆံုးျဖတ္လိုက္တာ။ နယူးရီးယားျဖစ္ေတာ့ မဂၤလာရွိတဲ့သတင္းကို ထုတ္ျပန္ေပးလိုက္တာ”ဟု အစိုးရအဖြဲ႕မွ အဆင့္ျမင့္အရာရွိတစ္ဦးက 7Day News သို႔ အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။ အထက္ပါဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ယေန႔ (ဒီဇင္ဘာ ၂၂ရက္) ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၏အစည္းအေ၀း (Cabinet အစည္းအေ၀း) တြင္ အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပည္ပတြင္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားက ႏုိင္ငံျခားေငြအမ်ဳိးအစားျဖင့္ ေပးေဆာင္ရသည့္၀င္ေငြခြန္ကို ၀င္ေငြခြန္ဥပေဒပုဒ္မ-၅၊ ပုဒ္မ ခြဲ(ခ)အရ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕၏ အမိန္႔ေၾကညာစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သြား ေရာက္လုပ္ကုိင္ေနေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားသံုးသန္းေက်ာ္ရိွၿပီး၊ တရား၀င္သြားေရာက္လုပ္ကုိင္ေနသူမွာ ခုနစ္သိန္းနီးပါးရွိေၾကာင္း အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီးဦးျမင့္သိန္းကေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိင္းႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတည္း မွာပင္ ျမန္မာအလုပ္သမား သံုးသန္းမွ ေလးသန္းအတြင္းရွိႏုိင္ေၾကာင္း ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအေရးေဆာင္ရြက္ေနေသာ အင္န္ဂ်ီအုိမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူအခ်ဳိ႕ကေျပာသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံၿပီးလွ်င္ မေလးရွားႏုိင္ငံမွာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ဒုတိယအမ်ားဆံုး သြားေရာက္ လုပ္ကုိင္ေနေသာႏုိင္ငံျဖစ္သည္။

ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၁ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္တြင္ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား ေပးေဆာင္ေနရေသာ ၀င္ေငြခြန္ကို ၁၀ ရာခုိင္ ႏႈႈန္းမွ ၂ ရာခုိင္ႏႈႈန္းသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ေပး ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အဆုိပါ၀င္ေငြ ခြန္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးမႈမွာ ေျခာက္လတည္းအတြက္သာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အထက္ပါဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္မွစ၍ ျပည္ပအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ၀င္ေငြခြန္ လံုး၀ေပးေဆာင္စရာမလုိေတာ့ေၾကာင္း 7Day News မွာ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

By: သစ္ထူးလြင္

မွတ္ခ်က္- http://www.sindecafe.com မွတဆင့္ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

Advertisements
%d bloggers like this: