ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈ

EDIT IMAGES


ဓာတ္ပံုအထူးဖန္တီးရန္ SOFTWARE

ႏွင့္

BACKGROUND မ်ားဒီလို ဓာတ္ပံု လွလွ ေလးေတြဖန္တီးျခင္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ software ကို ရက္ ( ၃၀) အတြက္အခမဲ့

ဒီေနရာမွာ DOWNLOAD လုပ္ယူႏုိင္ပါတယ္။

ေနာက္ခံ BACKGROUND လွလွေလးေတြလိုျခင္ရင္ေတာ့ ဒီေနရာမွာ အခမဲ့ DOWNLOAD လုပ္ယူႏိုင္ပါတယ္။

အျခား software ေတြကေတာ့

ROXIO PHOTOSUTIE PICTURE IT adobe photo shop ULEAD PHOTOIMPACT

Corel PHOTO-PAINT JASC PAINT shop adobe photoshop.7.0 ADOBE PHOTOSHOP LE


မိတ္ေဆြမ်ားဆီမွ လည္းေကာင္းမြန္ေသာ ဓာတ္ပံုတည္းျဖတ္ရန္ အခမဲ့ SOFTWARE မ်ားရွိပါက

ဒီ post မွ COMMENT ေပး၍ မွ်ေ၀ႏိုင္ပါတယ္။

ေလးစားစြာျဖင့္


Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: