ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈ

Posts tagged ‘ဓာတ္ပံုပညာ/အႏုပညာ’

infarred photos


infarred ကင္မရာႏွင့္သာ ရိုက္လို႔ရတဲ့ပံုေတြပါ။
ဒီဓာတ္ပံုေတြကုိ…တည္းျဖတ္ျခင္း…အေရာင္ေျပာင္းထားျခင္းမရွိပါဘူး။
This photos is taked by infarred camera only.
not edit not changed color.


ဒီအေပၚကပံုကေတာ့…ေလယဥ္ကြင္းက အေရွ႔က ေလွဆိပ္ဟုိဘက္ကမ္း ဒီဘက္ကမ္းကိုျဖတ္ေဆာက္ထားတဲ့ တံတားပံုပါ။ တည္ေဆာက္ၿပီးတာ…2008 ၂ လ ပိုင္းမွာပဲျဖစ္ၿပီးအခုမွစတင္အသံုးျပဳေနတာပါ..မသိရင္ေတာ့ တံတားေဟာင္းတစ္ခုေပါ့.
ေအာက္ကပံုမွာ…ဒီးတံတားကိုျဖတ္ေလွ်ာက္လာတဲ့…မဂၤလာဇနီးေမာင္ႏွံပံုပါ။

Advertisements